ข่าวสารจากแผนกพัฒนาธุรกิจ EDI SIAM ประจำเดือน กันยายน 2560