ข่าวสารจากแผนกพัฒนาธุรกิจ EDI SIAM ประจำเดือน ตุลาคม 2560