เปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก

อบรมหลักสูตร
สำหรับลูกค้า อีดีไอ สยาม *เพียง 535 บาท รอบละ 5 ท่านเท่านั้น
เปิดอบรมวันที่ ( COURSE A วันที่ 5 เมษายน 2565, COURSE B วันที่ 7 เมษายน 2565 )

หลักสูตรที่เปิดรับ

 1. หลักสูตร การจัดทำใบขนสินค้าขาออกระบบไร้เอกสาร ( Training Export Paperless Program )

Course A หัวข้อการอบรม (หลักสูตรเบื้องต้น)

 • ภาพรวมของระบบ e-Customs
 • ใบขนสินค้าขาออกไม่ใช้สิทธิประโยชน์
 • ใบกำกับการขนย้ายสินค้าแบบแสดงรายการส่งออกไม่ครบ
 • Cancel Declaration

Course B หัวข้อการอบรม (หลักสูตรระดับกลาง)

 • ใบขนสินค้าขาออกชดเชยค่าภาษีอากร
 • ใบขนสินค้าขาออกประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ใบขนสินค้าขาออกประเภทขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
 • ใบขนสินค้าขาออกประเภทคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bond)
 • ใบขนสินค้าขาออกประเภทเขตประกอบการเสรี (EPZ / IEAT)
 1. หลักสูตร การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าระบบไร้เอกสาร (Training Import Paperless Program)

Course A หัวข้อการอบรม (หลักสูตรเบื้องต้น)

 • ภาพรวมของระบบ e-Customs
 • ใบขนสินค้าขาเข้าไม่ใช้สิทธิประโยชน์
 • ใบขนสินค้าขาเข้าไม่ใช้สิทธิประโยชน์ 2 Invoice 3 Item
 • Cancel Declaration

Course B หัวข้อการอบรม (หลักสูตรระดับกลาง)

 • ใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน (ไม่วางประกัน)
 • ใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน (วางประกัน)
 • ใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (เงินสด)
 • ใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (e-Guarantee)
 • ใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี (EPZ / IEAT)
 • ใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิเขตปลอดอากร (Free Zone)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

Course A หัวข้อการอบรม (หลักสูตรเบื้องต้น)

 1. สามารถเข้าใจเอกสารการนำเข้า-ส่งออกได้ เช่น Invoice, Packing, B/L หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  2. สามารถคีย์คอมพิวเตอร์ได้ดี

Course B หัวข้อการอบรม (หลักสูตรระดับกลาง)

 1. สามารถเข้าใจเอกสารการนำเข้า-ส่งออกได้ เช่น Invoice, Packing, B/L หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  2. สามารถคีย์คอมพิวเตอร์ได้ดี
  3. เคยใช้งานโปรแกรมของ อีดีไอ สยาม

เปิดอบรมวันที่ ( 5, 7 เมษายน 2565 )

 • Export วันที่ 05/04/2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • Import วันที่ 05/04/2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • Export วันที่ 07/04/2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • Import วันที่ 07/04/2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

รายละเอียด/ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

 1. ค่าอบรม 535 บาท*/ท่าน/หลักสูตร/ครึ่งวัน ชำระเงินด้วยการโอน เพื่อสำรองที่นั่ง
  2. ผู้สนใจ ติดต่อสำรองที่นั่งและลงทะเบียนเพื่ออบรมหลักสูตร ก่อนการโอนเงินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • รายละเอียดโอนเงินค่าอบรม บริษัท อีดีไอ สยาม จำกัด
  ธ.กสิกรไทย สาขากล้วยน้ำไท เลขที่ 712-2-24024-4
  ธ.กรุงเทพ สาขาคลองเตย เลขที่ 175-0-85347-3
  ธ.กรุงไทย สาขาพระราม 4 เลขที่ 192-1-08288-7
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสิรินรัตน์ เลขที่ 096-2-15561-6

*หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณา Fax. ใบ Pay IN มาที่ Fax. 0-2249-5099, 0-2249-5100
(สถานที่จัดอบรม บริษัท อีดีไอ สยาม จำกัด)

 

บริษัท อี ดี ไอ สยาม จำกัด

3388/40 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0-2672-7788 , แฟกซ์ : 0-2249-5099, 0-2249-5100

อีเมล์ : MKT@EDISIAM.COM , เว็บไซต์ : WWW.EDISIAM.COM