โปรดสมัครสมาชิกในการเข้าใช้ข้อมูลจับคู่รหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (REFARS)