EDI SIAM รวบรวมข้อมูล จากหน้า Website กรมศุลฯ ให้แล้ววันนี้

December 28, 2021 admin 0

EDI SIAM รวบรวมข้อมูล จากหน้า Website กรมศุลฯ ให้แล้ววันนี้ สัมมนาพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี2022ฯ เอกสารประกอบการสัมมนา.pdf ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร AHTN 2017 – AHTN 2022  ตารางเปรียบเทียบพิกัด AHTN2017-AHTN2022.pdf พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564  พระราชกำหนด พิกัดฉบับที่ 7 […]