สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดให้ใช้ ระบบตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร สำหรับ ใบขนสินค้าขาออก ส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 8/2561
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 9/2561
3. Presentation

 

 

แหล่งข้อมูล :  สมาคมสโมสรนักลงทุน