ระบบค้นหารหัสสถานที่ในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบค้นหารหัสสถานที่ในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (RFEDIS)

  • ค้นหาข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว โดย สามารถเลือกค้นหาข้อมูล จากรหัส / ชื่อสถานที่ / รหัสเขตปลอด และอื่นๆได้
  • จับคู่ความสัมพันธ์ ของแต่ละท่าที่นำเข้า/ส่งออก กับ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลใบขนฯ

วิธีเข้าใช้งาน

  • ลูกค้าบนระบบของ EDISIAM สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://imex.edisiam.com ในเมนู Reference Data
    โดยเลือกที่ รหัสสถานที่ (RFEDIS) เพื่อค้นหาข้อมูล
  • สำหรับสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://www.edisiam.com ในเมนู  “บริการเสริม” โดยเลือก “จับคู่รหัสสถานที่”

** แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ประกาศกรมฯที่ 26/2557 **