ข่าวสารจากแผนกพัฒนาธุรกิจ EDI SIAM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560