ข่าวสารจากแผนกพัฒนาธุรกิจ EDI SIAM ประจำเดือน สิงหาคม 2560