กรณีที่ทางกรมศุลกากรได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ ผู้นำเข้า – ส่งออก กับ ตัวแทนออกของ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร เมื่อส่งข้อมูลไปที่กรมศุลฯจะมี Error Message ตอบกลับ เช่น ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า ไม่ได้ว่าจ้าง ตัวแทนออกของ หรือตัวแทนออกของ ไม่ได้รับจ้าง ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า กรณีเร่งด่วน ต้องไปใช้บริการ Service Counter ทาง EDI SIAM ขอนำเสนอบริการคือ

“Transfer Service Counter” โดยถ่ายข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้บริการที่ TCB Service Counter

ขั้นตอนการ Transfer ข้อมูล

  1. ดำเนินการถ่ายข้อมูลในระบบ ใส่ Thumb Drive
  2. นำข้อมูลไปใช้บริการที่ TCB SERVICE COUNTER ดังนี้
  • ชั้น 1 อาคาร 8 กรมศุลกากร คลองเตย
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู