บริการ 2 Gateway

– บริการรองรับ Gateway ที่ 2 กรณี Gateway หลัก มีปัญหา

– สามารถรับ – ส่งข้อมูล Gateway ที่ 2 ได้ทันที โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

– ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว

ฟรี!!! ค่า Mail Box และ ค่าบริการรายเดือน

ขั้นตอนการขอรับบริการ Gateway ที่ 2

  1. ยื่นเอกสารแบบคำขอเพิ่มเติม ID. และ Gateway กับกรมศุลกากร (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557) ที่อาคาร 120 ปี ชั้น 4
  2. เลือกบริการ VAS (Value Added Service) ของ EDI SIAM
  3. เมื่อได้ ID.Test ให้ส่งเอกสาร A มายัง EDI SIAM เพื่อดำเนินการเปิดใช้บริการ
  4. ทำการ Test ข้อมูลใบขนสินค้า และส่ง Report ไปยังกรมศุลกากร
  5. เมื่อได้รับ ID.Production จากกรมศุลกากร สามารถใช้งานได้ทันที