อัพเดท ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูล จากทาง อีดีไอ สยาม ได้ที่นี่

ระบบจัดทำเอกสาร พิธีการศุลกากร e-paperless ใบขนสินค้า ใบขนถ่ายลำ/ผ่านแดน Manifest

ตารางการอบรมหลักสูตร การจัดทำใบขนสินค้านำเข้า-ส่งออก

Web Application for Logistics

เราคือ VAS (Value Added Service) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบและโซลูชั่นในการดำเนินงานและบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี Web Base Application on Cloud Services เช่น ระบบใบขนสินค้านำเข้า-ส่งออก ระบบใบกำกับการขนย้าย ระบบรายงานเรือ ระบบใบแจ้งการนำเข้า ระบบคลังสินค้า รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางภาครัฐและเอกชน