รับสมัครงาน ด่วน
การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก

e -Import

โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์.

รายละเอียด

e -Export

โปรแกรมใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์.

รายละเอียด

Goods Control List

โปรแกรมใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์.

รายละเอียด

e -Payment

โปรแกรมการชำระเงินค่าภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมการชำระเงินค่าภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์.

รายละเอียด

e -Manifest

โปรแกรมการรายงานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมการรายงานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์.

รายละเอียด

สมัครงาน ฝึกอบรม

e-customs-paperless อบรมหลักสูตร การจัดทำใบขนสินค้าระบบไร้เอกสาร... 9875เพิ่มเติม
training-paperless-program อบรมหลักสูตร การจัดทำใบขนสินค้าระบบไร้เอกสาร... 182125เพิ่มเติม
2013-06-28-06-13-00   มีโครงการดีๆมาฝากค่ะ อย่าพลาดโอกาสนะคะ... 21010เพิ่มเติม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

edi-siam-news-2015-4 ข่าวสารจากแผนกพัฒนาธุรกิจ EDI SIAM ประจำเดือน เมษายน... 00เพิ่มเติม
edi-siam-news-2015-03 ข่าวสารจากแผนกพัฒนาธุรกิจ EDI SIAM ประจำเดือน มีนาคม... 200เพิ่มเติม
edi-siam-news-2015-02   ข่าวสารจากแผนกพัฒนาธุรกิจ EDI SIAM ประจำเดือน มกราคม... 1460เพิ่มเติม

ประกาศ กรมศุลกากร

0519-218-1-56เลขที่ประกาศ/คำสั่ง : กค 0519/ว218 ลว 1 พ.ค.56 เรื่อง... 11880เพิ่มเติม
82-2556เลขที่ประกาศ/คำสั่ง : 82/2556 เรื่อง... 10755เพิ่มเติม
80-2556เลขที่ประกาศ/คำสั่ง : 80/2556 เรื่อง : แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๓/๒๕๕๖... 10330เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเรา.

รายละเอียด

ประมวล ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมงานอีเว้นท์ อบรมสัมมนาและงานกิจกรรมอื่นๆภายในเครือบริษัท.

รายละเอียด

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF สำหรับใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเรา.

รายละเอียด

Q & A

องค์ความรู้ Q & A
Q & A องค์ความรู้คำตอบคำถามปัญหากับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา.

รายละเอียด